Tegenprestatie bijstandsuitkering

Met de tegenprestatie willen we iedereen laten bijdragen aan de samenleving.

Waarom een tegenprestatie?

Met de tegenprestatie willen we iedereen laten meedoen en bijdragen aan de samenleving. Een re-integratietraject is niet voor iedereen meteen de beste mogelijkheid om dat te bereiken. Voor sommige mensen is het belangrijk dat zij eerst met een tegenprestatie actief worden. Dat kan via het uitvoeren van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Als u uw verplichting om een tegenprestatie te verrichten niet nakomt, kan de gemeente uw bijstand verlagen.

Wanneer een tegenprestatie?

De gemeente kan u vragen om een tegenprestatie te leveren, als:

  • u een bijstandsuitkering krijgt, en
  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent.

U hoeft geen tegenprestatie te doen als u:

  • niet meer kunt werken en dat naar verwachting ook in de toekomst niet zal kunnen
  • een alleenstaande ouder bent en de volledige zorg hebt voor een kind jonger dan vijf jaar. Hiervoor moet u wel een verzoek indienen bij het Serviceplein Alphen aan den Rijn, die dit voor de gemeente uitvoert.

Gang van zaken

Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit op de begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

De gemeente beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Dit wordt met u besproken wanneer u een uitkering aanvraagt of tijdens 1 van de gesprekken met uw contactpersoon van het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.