Mantelzorger, ondersteuning

Mantelzorg kan soms een best zware taak zijn. Soms is het moeilijk om grenzen aan te geven of is de balans zoek tussen uw eigen leven en het zorg geven. De Driemaster is er dan voor u.

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Meestal gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan 8 uur per week, of duurt het langer dan 3 maanden achtereen. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

Het bieden van mantelzorg kan soms best zwaar zijn. Het kost tijd en energie om zorg af te stemmen en praktische zaken te regelen. Soms is het moeilijk om grenzen aan te geven en balans te vinden tussen uw eigen leven en het zorg geven. Dan heeft u misschien een luisterend oor nodig of ondersteuning zodat u even op adem kunt komen. De Driemaster heeft een matelzorgconsulent die u hierbij kan helpen. 

Aanvraag

Heeft u een luisterend oor nodig of ondersteuning? Tom in de buurt en De Driemaster zijn er dan voor u. Kijk voor meer informatie op de website van Tom in de buurt of de website van de Driemaster.