Inwoners en ondernemers

Nieuws

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen en gevolgen.
Lees meer over 'Gevolgen Coronavirus '

Het coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen.
Lees meer over 'Corona: Hulp voor ondernemers '

Met de noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die door het kabinet zijn afgekondigd.
Lees meer over 'Aangepaste noodverordening'

De Nederlandse regering heeft de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. In deze versoepeling zit ook meer ruimte voor onze jeugd...
Lees meer over 'Maatregelen coronavirus sport'

Bij het afvalbrengstation gelden huisregels, zodat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige wijze van afval scheiden en brengen.
Lees meer over 'Huisregels afvalbrengstation'