Nieuwe tijdelijke opvanglocatie Oekraïne

Tijdelijke opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne op Connexxion-terrein Leimuiden.

(Read this page in English - прочитать эту страницу на русском языке)

Sinds maart 2022 vangen we in de gemeente Kaag en Braassem vluchtelingen uit Oekraïne op. Dat doen we op verschillende locaties in de gemeente, waaronder in ‘Het Oog’ (gebouw Rabobank), in de pastorie van de Mariakerk in Roelofarendsveen, aan de Kerkstraat in Woubrugge en particulier bij inwoners thuis.

De opvanglocatie in ‘Het Oog’ in Roelofarendsveen is vanaf 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. De Rabobank heeft aangegeven vanaf 1 juli 2023 weer over het pand te willen beschikken. Helaas is de oorlog in Oekraïne nog steeds niet voorbij. De gemeente is op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) wettelijk verantwoordelijk om voor de mensen die daar nu opgevangen worden een nieuwe tijdelijke locatie te vinden.

Keuze voor tijdelijke locatie op Connexxion-terrein Leimuiden

Onderzoek naar een geschikte tijdelijke locatie heeft geleid tot de keuze voor een tijdelijke opvanglocatie op het ‘Connexxion-terrein’, de Tuinderij 5 in Leimuiden. Op dit terrein worden in de komende periode cabines (zogenaamde ‘wooncontainers’) geplaatst, waar plek is voor 65 mensen. Dit zijn de bewoners die nu wonen in ‘Het Oog’ in Roelofarendsveen. De locatie moet half juni gereed zijn. De cabines blijven ten minste een jaar staan, omdat de wettelijke taak voor deze opvang in ieder geval tot juni 2024 van kracht is. Dit kan later eventueel verlengd worden, afhankelijk van de situatie in de Oekraïne.

We hopen en verwachten dat de opvang op deze tijdelijke locatie net zo succesvol verloopt als de opvang in locatie Het Oog in Roelofarendsveen. Hier ervaren we een fijne dynamiek tussen bewoners, vrijwilligers en betrokken organisaties.

Inloopbijeenkomst voor inwoners Leimuiden

Voor de inwoners van Leimuiden organiseren wij binnenkort een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunnen inwoners terecht met vragen over de tijdelijke opvanglocatie. De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 maart van 17.00-19.30 uur in ‘De Ontmoeting’ in Leimuiden. Aanmelden is niet nodig. Inwoners ontvangen in de komende dagen per post een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Contact met andere gebruikers van het terrein

De gemeente heeft contact met de huidige gebruikers van het terrein, zoals de organisatie van de Huttenbouw en de Provincie Zuid-Holland. Met deze partijen is de gemeente in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden om de activiteiten te combineren.

Informatie naar bewoners en vrijwilligers ‘Het Oog’.

De bewoners en vrijwilligers van ‘Het Oog’ worden op korte termijn ook bijgepraat over de ontwikkelingen en de aankomende verhuizing.

Meer weten

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente leest u op onze websitepagina over Oekraïne.

Veelgestelde vragen

Om welke locatie gaat het in Leimuiden?

Het gaat om het Connexxion-terrein aan de Tuinderij 5.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

We hebben naar verschillende locaties in de gemeente gekeken. Daarbij was het uitgangspunt dat de grond in bezit van de gemeente moet zijn, om snel een tijdelijke locatie te kunnen realiseren. Uiteindelijk hebben we gekozen voor deze locatie omdat we hier de mogelijkheid hebben om de mensen een tijdelijke woonplek te bieden. Het Connexxion-terrein biedt deze mogelijkheid. Er is voldoende ruimte om dit goed in te richten. Daarnaast is het fijn dat er voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer op loopafstand aanwezig zijn.

Waarom kan het niet meer in het gebouw van de Rabobank?

De opvanglocatie in ‘Het Oog’ in Roelofarendsveen is vanaf 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. De Rabobank heeft aangegeven vanaf 1 juli 2023 weer over het pand te willen beschikken. We zijn heel blij dat we ruim een jaar gebruik hebben kunnen maken van deze locatie.

Wie komen er wonen op de tijdelijke locatie?

Op de locatie komen de mensen te wonen die nu wonen in ‘Het Oog’ in Roelofarendsveen. Deze locatie is per 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. De bewoners van deze tijdelijke locatie zijn al enige tijd in Nederland; de meeste wonen al vanaf maart 2022 in Roelofarendsveen. Het overgrote deel van de volwassenen werkt en de kinderen gaan naar school. De groep bestaat uit een mix van gezinnen met kinderen, opa’s en oma’s en alleenreizende vrouwen en mannen. Er is een fijne dynamiek tussen bewoners, vrijwilligers en betrokken organisaties. De bewoners zijn blij met de mogelijkheden die hen hier in Nederland geboden worden. Er zijn veel vrijwilligers actief om de bewoners te helpen zelfstandig hun weg te kunnen vinden.

Wanneer gaat de locatie open?

De locatie wordt naar verwachting half juni opgeleverd. In de tweede helft van juni start de verhuizing, zodat er een rustige overgang is. Vanaf 1 juli is de locatie dan bewoond.

Is er een informatiemoment?

Ja, op woensdag 8 maart tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen in De Ontmoeting in Leimuiden. We beantwoorden uw vragen daar graag. U bent van harte welkom om daar met ons in gesprek te gaan.

Voor hoe lang is de opvang? Wat is ‘tijdelijk’?

De cabines blijven in ieder geval een jaar staan, omdat de wettelijke taak vanuit het Rijk voor deze opvang in ieder geval tot juni 2024 van kracht is. Dit kan later eventueel verlengd worden, afhankelijk van de situatie in de Oekraïne.

Hoeveel mensen komen er wonen?

De locatie wordt geschikt gemaakt voor in ieder geval 65 personen. Dat aantal kan wellicht iets groeien. Dit is afhankelijk van de keuzes die de overheid maakt in het aantal vluchtelingen uit Oekraïne die we op moeten vangen.

Hoe zien de wooncabines eruit?

Het zijn eenvoudige cabines. Er komen slaapcabines voor 2 personen en er komen slaapcabines die ruimte bieden aan een gezin. Er staan bedden in, een kast en een bureau. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes om te koken en te elkaar te ontmoeten.

Zijn de bewoners aan het werk? Of zoeken ze nog werk?

Bijna alle bewoners hebben inmiddels werk of gaan naar school. Overdag is het daarom heel rustig op de locatie.

Waar gaan de kinderen naar school?

De meeste kinderen krijgen online les, zodat ze gewoon Oekraïense lessen kunnen blijven volgen voor als zij weer kunnen terugkeren naar Oekraïne. Een enkeling volgt school op een reguliere basisschool.

Wie betaalt de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

De kosten voor de opvang worden gefinancierd door het rijk.

Verwacht de gemeente verkeersstromen?

Tijdens het klaarmaken van de locatie zal er wat werkverkeer te zien zijn. Bijvoorbeeld van het bedrijf dat de cabines komt plaatsen. Verder moet de locatie ingericht worden. Wij verwachten geen grote toename van het verkeer.

Kan ik ergens mee helpen?

Wij weten dat er veel inwoners zijn die ook graag hun steentje willen bijdragen. De meeste zaken regelt de gemeente, zoals de inrichting van de cabines. Wilt u vrijwilligerswerk doen bij onze Oekraïense gasten? Alle hulp is welkom! Mail ons dan via helpmee@kaagenbraassem.nl.

Kan ik ook op een andere manier vragen stellen?

U kunt ons mailen op helpmee@kaagenbraassem.nl. In de komende periode blijven we u informeren. Dat gaan we doen met een online nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een mail naar: helpmee@kaagenbraassem.nl. Daarnaast gaan we ook een omwonendenoverleg instellen, om zo samen te gaan zorgen voor een fijne situatie.

Waarom is er nog geen woningbouw op deze locatie?

Woningbouwplannen op deze locatie zijn zeker niet van de baan. Deze plannen hangen vast aan ontsluiting die over het Connexxion-terrein gewenst is (de zogenaamde Viaduct + variant). Hierover is de gemeente al tijden in gesprek met de provincie, maar de verwachting is dat daarop op korte termijn geen concrete afspraken worden genomen en voorlopig dus ook niet tot realisatie kan komen. Dit geeft ruimte om het Connexxion-terrein tijdelijk een andere invulling te geven, zoals nu voorgesteld met huisvesting voor Oekraïense ontheemden.

Is wonen daar wel veilig in verband met fijnstof?

Fijnstof is altijd een probleem langs wegen, met name drukke wegen als de N207. Daar wordt zeker naar gekeken bij de ontwikkeling van permanente woningbouw. Dat gebeurt pas in een bestemmingsplanfase. Voor tijdelijke huisvesting gelden andere en soepele regels. Maar ook hier is het zeker een aandachtspunt. Er is contact met de omgevingsdienst over deze onderwerpen.

Hoe zit het met huisvesting voor jongeren?

Samen met de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren werken we aan de uitwerking van de twee initiatieven voor jongerenhuisvesting in de gemeente. Het gaat hierbij om een tweetal initiatieven, waarvan één in Roelofarendsveen en één in Woubrugge. Deze plannen staan los van de realisatie van de tijdelijke opvang van vluchtelingen. We zetten ons in om ook de jongerenhuisvesting te realiseren in de gemeente.   

Zijn er vergunningen nodig om de tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren?

Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan het realiseren van de juiste vergunningen.

Als de opvang afgelopen is, wordt deze tijdelijke locatie dan gebruikt voor een AZC?

Dat is niet aan de orde. Het gaat nu om tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Het de intentie is om hier woningbouw te realiseren.