Vooroverleg of Principeverzoek

Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen via onze website, vóórdat u de officiële aanvraag doet. 

Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag.

U vraagt het vooroverleg aan aan het einde van de vergunningcheck via de website van het Omgevingsloket. Ook kunt u het vooroverleg aanvragen via het e-formulier. In beide gevallen gaan wij voor u aan de slag.

Conceptaanvraag Omgevingsvergunning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.

 

Wat doen wij tijdens het vooroverleg?

Wij beoordelen uw plan op wenselijkheid en haalbaarheid. Dat betekent dat wij nagaan of het plan past binnen het beleid van de gemeente en of uw plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn de voorwaarden van het vooroverleg?

Geef bij uw aanvraag voldoende informatie over uw plan. Omdat wij uw plan gaan beoordelen aan de geldende regels, hebben wij informatie nodig. U moet minimaal het volgende indienen:

  • de locatie (adres en/of kadastraal perceel)
  • een toelichting op het plan
  • een schets/tekening van uw plan
  • een schatting van de bouwkosten

Wij adviseren u om de tekeningen in ieder geval op schaal te tekenen, met de afmetingen erbij. Dit kunt u bijvoorbeeld op ruitjespapier doen. Hoe beter de tekeningen, hoe duidelijker wij een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid. Als het nodig is voor de beoordeling, zullen wij ook aanvullende informatie opvragen.

De duur van het vooroverleg hangt meestal af van de grootte van uw plan.

Voor het behandelen van een conceptaanvraag geldt geen wettelijke termijn. Binnen 8 tot 12 weken kunt u een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

Tegen het antwoord op een vooroverleg kan geen bezwaar worden gemaakt.

Het antwoord geeft alleen aan dat wij wel of niet kunnen meewerken aan uw plan. U kunt wel bezwaar indienen tegen de weigering van de vergunning als u toch de officiële aanvraag indient.

Voor het behandelen van een conceptaanvraag brengen wij kosten in rekening. 

Dit is altijd op basis van de kosten (leges) van de officiële procedure. Deze kosten komen neer op 20% van de legeskosten die u anders had betaald, als u de vergunning gelijk had aangevraagd. Er geldt een minimum van €150,- en een maximum van €1.000,-.

Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten.

U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente op deze pagina op onze website.

Wat zijn de voordelen van het vooroverleg?

U hoeft tijdens het vooroverleg nog niet direct álle stukken in te dienen

Wij hebben alleen de stukken nodig die bepalend zijn of wij medewerking kunnen verlenen. Meestal is een locatie, toelichting en schets al voldoende. Als wij meer informatie nodig heeft, laten wij u dit weten.

U betaalt nog niet de volledige kosten van de officiële aanvraag

Omdat u nog niet alle informatie hoeft in te dienen, betaalt u minder kosten. Bij de officiële aanvraag zijn de eisen aan de informatie strenger en moet u alles gelijk in één keer aanleveren. Ook worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de officiële aanvraag, als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wij kunnen met u meedenken over uw plan

Tijdens het vooroverleg kunnen wij aangeven waarop u uw plan moet aanpassen. Bij de officiële aanvraag geldt een wettelijke termijn van acht weken met eventuele verlenging bij een verzoek om aanvullingen. Als u dan niet alle stukken tijdig indient, moeten wij helaas uw aanvraag buiten behandeling laten.