Gooi geen textiel bij restafval

Kledinginzamelaar Sympany en Gemeente Kaag en Braassem roepen op om in 2024 geen textiel meer in het restafval te gooien. In 2023 is veel textiel via de textielcontainers opgehaald in Kaag en Braassem (114.000 kilo). Tegelijkertijd werd ongeveer eenzelfde hoeveelheid textiel onnodig weggegooid.

Gemeente Kaag en Braassem kijkt tevreden terug op de resultaten van de textielinzameling. Al dit textiel kan hergebruikt of gerecycled worden en verdwijnt niet in de verbrandingsoven.

Charles Graft, directeur van stichting Sympany: “Er is veel ingezameld in Kaag en Braassem en daar bedanken we de inwoners voor. Voor 2024 roepen we de inwoners op geen enkel stuk textiel meer bij het restafval te gooien maar in de textielcontainer te doen.”

Koploper

“Nederland is een van de koplopers in Europa als het gaat om textielinzameling. We zamelen bijna de helft van al het textiel in. Helaas wordt de andere helft weggegooid en dat is onnodig. Veel waardevolle grondstoffen gaan verloren omdat ze worden verbrand.”

Sympany benadrukt dat ook kapot of versleten textiel gewoon in de container gegooid kan worden. Ook tassen, schoenen en zelfs knuffels zijn welkom. Veel mensen weten dat niet of twijfelen erover. Hier willen wij ze graag op wijzen.

Grote milieu impact

Met de inzameling van textiel bespaarde Kaag en Braassem maar liefst 1.200.000 kilo CO2 en 77.000.000 liter water.

“Dit zijn enorme getallen. Om de inwoners een idee te geven: het gaat om meer dan 1.540 grote tankwagens met water, een file van maar liefst 38 kilometer.

Het laat zien hoeveel water er nodig is om al dat textiel te produceren en hoe belangrijk het is om die grondstoffen niet bij het restafval te gooien.”

Verspilling

“Textiel is een grote milieubelaster. Als textiel verkeerd wordt weggegooid, verspillen we veel grondstoffen. Dit is makkelijk te voorkomen door al je textiel in de container te doen. Dat is het beste voor onze aarde en dus voor onszelf”, aldus Charles Graft.

Medewerker van de textielinzameling kijkt naar hoe een container met textiel wordt geleegd in een vrachtwagen, door middel van een kraan.