Maaibeleid gemeente - natuurvriendelijk maaien

Waarom maait de gemeente soms wel of niet? Maaien is nodig, anders krijgen we overal onkruid. Maar we maaien alleen als het nodig is. Insecten, vogels en andere dieren bieden we graag een fijne leefplek, en ook bloemen en kruiden hebben ruimte nodig. Soms maaien we daarom minder. Maar soms is maaien noodzakelijk.

Veel van het groen in de gemeente bestaat uit grasveldjes en bermen. Gazons om op te spelen, zitten en picknicken, maar ook plukjes groen waar bloemen en beestjes de ruimte krijgen. Voor elk stukje groen in de gemeente bepalen we wanneer en hoe we maaien.

Natuurvriendelijk maaien

Als de berm of het grasveld niet strak en kort hoeft te zijn, maaien we minder vaak. Dan halen we wél het maaisel erna weg, zodat er meer en andere bloemen kunnen bloeien. Dit ‘ecologisch maaien’ doen we veel in bermen bijvoorbeeld. Hoe vaak en wanneer we maaien hangt af van de soortensamenstelling en het weer, bij veel zon moeten we eerder maaien.

Gedurende het jaar

We maaien gedurende het hele jaar. Een gazon wordt gemaaid zodra het gras een bepaalde hoogte heeft. Na het maaien laten we het maaisel liggen, zodat voedingsstoffen de grond in gaan. Daarvoor is regelmatig maaien nodig. Het maaisel verstikt de onderlaag dan niet. Het maaisel verteert en wordt hiermee voedsel voor wormen en ander bodemdiertjes.

Rekening houden met dieren

Voordat we maaien kijken we altijd of er dieren (zoals vogels, padden of egels) leven. Als er ergens een eend broedt, maaien we later. We houden ook rekening met plekken waar wilde bijen en vlinders leven. We maaien op deze plekken dan niet alles tegelijk, maar doen dat in delen. Zodat er genoeg eten is voor de insecten, en er ook genoeg schuilplaatsen zijn. In de winter laten we een deel staan waar eitjes en larven kunnen overwinteren.

Regelmatig maaien:

  • Groen voor recreatie en speelweides
  • Bermen bij kruisingen en verkeerslichten (alleen voor verkeerveiligheid)

Af en toe maaien:

  • Bermen
  • Veldjes met bloemen
  • Oevers

Wij proberen het maaien zo goed mogelijk te doen. Soms gaat het wel eens fout, helaas. Het blijft mensenwerk. Daar leren we van.

Onkruid op verharding

De gemeente hanteert ook een andere methode voor het verwijderen van onkruid op verharding dan voorheen. Het onkruid wordt ten minste vier keer jaar afgebrand. Dit is een effectieve methode van onkruidbestrijding, omdat de hitte de celstructuur van de plant vernietigt. Na het branden zal het onkruid nog enige tijd zichtbaar zijn, totdat het helemaal afgestorven is.