Reageer op ideeën over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid

De volgende fase is aangebroken in het participatietraject Wind op Land. Vanaf nu kan iedereen zien welke ideeën er zijn opgehaald tijdens de Dag van de Wind over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid. Ook als inwoner van Kaag en Braassem kunt u de ideeën bekijken én hierop reageren.

Geef uw reactie met suggesties of voorstellen uiterlijk 29 april 2024 via windopland.haarlemmermeer.nl.

Input vanuit Kaag en Braassem voor spelregels is belangrijk

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat inwoners en andere betrokkenen, zoals buurgemeenten, meedenken over mogelijke windturbines. Als gemeente Kaag en Braassem moedigen we onze eigen inwoners dan ook aan om actief mee te denken. Een deel van onze inwoners woont namelijk dicht bij een gebied waar mogelijk in de toekomst meer windturbines komen. De keuzes die worden gemaakt kunnen gevolgen hebben voor de woon- en leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat u als inwoner van Kaag en Braassem op de hoogte blijft, maar ook meedenkt en -praat. 

Vanaf vandaag kan iedereen reageren op de ideeën die tot nu toe zijn verzameld. Dit staat in het verslag Dag van de Wind op het platform windopland.haarlemmermeer.nl. De input gebruikt gemeente Haarlemmermeer straks voor conceptspelregels. Er worden spelregels gemaakt voor vier thema’s: gezondheid, natuur, lokaal eigenaarschap en impact op ruimte. In het verslag kunt u per thema lezen welke ideeën er zijn opgehaald over de spelregels én heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit kan tot en met 29 april.

Terugblik op Dag van de Wind

Tijdens de Dag van de Wind was er een informatiemarkt en waren er themasessies en interviews. Deelnemers konden met elkaar en met experts in gesprek. Betrokkenen konden aangeven wat zij belangrijk vinden als er meer windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid. Op het platform kan iedereen de video’s terugkijken van de themasessies, lezen welke vragen er zijn gesteld met de antwoorden daarop, en bekijken welke ideeën er zijn geopperd voor het opstellen van spelregels. Ook zijn er video’s van de interviews met de directeur Natuur- en milieufederatie Noord-Holland, een bestuurslid van dorpsraad Buitenkaag, een omwonende van een windturbine, en met de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid. Die laatste is de partij die het windpark wil ontwikkelen.

Over het participatieproces Wind op Land

Begin 2024 is het participatieproces Wind op Land gestart, waarin betrokkenen kunnen meedenken over de voorwaarden waarop zij vinden dat er een eventueel windpark kan komen. Dit doet gemeente Haarlemmermeer door spelregels op te stellen. Haarlemmermeer wil de spelregels uiteindelijk meegeven als een advies aan de provincie Noord-Holland. Het is namelijk de provincie die op basis van een plan van een initiatiefnemer, besluit of de windturbines er mogen komen. Het participatieproces is voor zowel inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Haarlemmermeer, als voor buurgemeenten zoals gemeente Kaag & Braassem. Op het platform staat dit proces uitgebreid beschreven.

Bezoek een windturbine op zaterdag 20 april

Geïnteresseerden die meer willen weten over windturbines kunnen op zaterdag 20 april tussen 11.00 en 13.00 uur een bezoek brengen aan de huidige turbines van energiecoöperatie Meerwind. Het gaat om een kort bezoek, waarbij men kan horen, voelen en zien wat een windturbine doet. Aanmelden kan via onderstaande link.

Kijk voor meer informatie op windopland.haarlemmermeer.nl en geef uw reactie op de ideeën over de spelregels voor windturbines in Haarlemmermeer-Zuid.