Telling dak- en thuisloosheid

11 april 2024 brengen we het aantal dak- en thuisloze mensen en hun leefsituatie in beeld. Dit is nodig om betere ondersteuning te bieden. Het gaat niet alleen om mensen die op straat of in de opvang slapen, maar ook bijvoorbeeld om mensen die noodgedwongen in een bedrijfspand of hun auto slapen, of 'bankhoppen' bij verschillende familieleden en vrienden. Ook andere maatschappelijke organisaties tellen mee. Dit zijn bijvoorbeeld Tom in de buurt, Stichting de Binnenvest, het Serviceplein voor werk en inkomen in Alphen aan den Rijn en woningcorporaties.

Verkeert u in zo'n soort situatie en wilt u niet worden geteld? Geef dit dan aan bij uw casemanager of contactpersoon van de organisatie waarvan u ondersteuning krijgt.

Meer informatie over de zogenaamde ETHOS telling vindt u op de website van Holland Rijnland.