Themamarkt Leimuiden, Rijnsaterwoude, en Bilderdam op 24 april

Komt u ook naar de themamarkt over projecten en thema’s die in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam spelen? Deze themamarkt vindt 24 april plaats in “de ontmoeting”, Dorpsstraat 51 in Leimuiden. U kunt vanaf 16:30 uur binnenlopen. De markt duurt tot 20:30 uur.

U kunt tijdens de themamarkt in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en andere projectbetrokkenen. Ze informeren u graag over de plannen.

De volgende projecten en thema’s komen aan bod:

 • Ontwikkelingen Grietpolder
 • Bedrijventerrein Drechthoek II
 • Reconstructie Vriezenweg
 • Gezonde buurten.
 • Woonwijk Nieuwe Rede
 • Ontwikkeling locatie voormalige betonfabriek Leimuiden
 • Project Zonnedauwlaan Rijnsaterwoude
 • Project Drechtlaan/ Weidelaan Leimuiden 
 • Woondiensten Aarwoude
 • Buitendienst - gemeente Kaag en Braassem
 • Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer - gemeente Kaag en Braassem
 • Duurzaamheid en Energie - gemeente Kaag en Braassem
 • Tom in de Buurt
 • De Adviesraad Sociaal Domein

Toelichting over enkele thema’s:

Ontwikkeling Grietpolder Leimuiden 

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2023 ingestemd met het stedenbouwkundig vlekkenplan en de grondexploitatie. Er ligt een plan voor de verplaatsing van ongeveer 3.5 hectare verenigingencomplex naar de Grietpolder Leimuiden. Het betreft het uitplaatsen van de ijsbaan (Nut en Vermaak), het scoutinggebouw (Scouting ’63) en de twee volkstuincomplexen (Volkstuinders Vereniging Leimuiden) om vervolgens op deze locaties woningbouw te realiseren. In totaal gaat het om de realisatie van 220 extra woningen. U kunt in gesprek met de ontwikkelaar over de woningbouw. De verenigingen zijn aanwezig met het maatschappelijke plan. 

Bedrijventerrein Drechthoek II Leimuiden 

De gemeente en de Interegion Groep uit Rijpwetering kunnen u meer vertellen over de beoogde ontwikkeling van bedrijventerrein Drechthoek II. Inmiddels zijn beide partijen met elkaar in gesprek over een concreet ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein. U kunt het ontwerp inzien. 

Reconstructie Vriezenweg Leimuiden 

De kwaliteit van de Vriezenweg is niet goed meer. Dat wijzen onze weginspecties aan. Daarom wordt de weg gereconstrueerd. Dat betekent dat zowel de weg, als delen van de fundering van de weg verbeterd worden. Daarnaast pakken we de verzakte bermen aan. Zo kan de weg weer jaren vooruit. Een belangrijk doel is om de Vriezenweg veiliger te maken voor alle verkeer en de gereden snelheid te beperken tot de maximaal toegestane snelheid van 60 km/uur. Tijdens de themamarkt kunt u het ontwerp van de weg inzien en in gesprek met de projectleider van de gemeente en het ingenieursbureau. 

Gezonde buurten Leimuiden 

In 2024 is het project Gezonde Buurten Leimuiden gestart. Tennisvereniging Leimuiden en S.V. Kickers ’69 denken onder begeleiding van IVN Natuureducatie, Jantje Beton, JOGG en de gemeente na over de openstelling van het sportterrein voor inwoners van Leimuiden. Zodat zoveel mogelijk bewoners van Leimuiden, van jong tot oud, hier gebruik van kunnen maken. Ook willen ze kijken of het groen rond de velden toegankelijk kan worden gemaakt. Tijdens de markt laat de organisatie zien waar ze op dit moment mee bezig zijn. 

Buitendienst en beheer van groen en grijs 

Medewerkers van de buitendienst groen/ grijs en strategisch beheer openbare ruimte zijn aanwezig. Zij kunnen u alles vertellen over wat de gemeente voor u doet en gaat doen de komende jaren in de openbare ruimte. Neem een kijkje in de keuken rond de dagelijkse werkzaamheden van de buitendienst en strategisch beheer. 

Woondiensten Aarwoude  

Ga in gesprek met medewerkers van Woondiensten Aarwoude. Zij vertellen u graag meer over verduurzaming, onderhoud, het huren van een woning, sociaal beheer en leefbaarheid. 

Gratis energiescan voor ondernemers 

Bent u ondernemer? Wist u dat de gemeente Kaag en Braassem fysieke energiescans aanbiedt? In samenwerking met de Omgevingsdienst en Klimaatroute faciliteert de gemeente haar ondernemers met het nemen van de juiste stappen om te verduurzamen. Op de themamarkt kunt u zich laten informeren en een gratis energiescan voor uw bedrijf aanvragen bij de adviseurs van de gemeente. 

Isoleren, zonnepanelen en duurzame warmte 

Hoe gaan we de woningen, bedrijfspanden, scholen en kantines verduurzamen in Kaag en Braassem? Ga in gesprek met de adviseurs duurzaamheid van de gemeente en denk mee hoe we samen vorm kunnen geven aan wijkuitvoeringsplannen. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën. 

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren! 

Weet u niet waar u moet beginnen met het verduurzamen van uw woning? Isoleren is de eerste stap. Hierover kunt u advies krijgen van de energiecoaches van gemeente Kaag en Braassem, of vraag direct een gratis huisbezoek aan van een energiecoach. Ook als u al heeft geïsoleerd, advies wilt over het goed ventileren van uw woning of toe bent aan de volgende stap kunt u langskomen. We denken graag met u mee over zonnepanelen, een warmteboiler, warmtepomp en nog veel meer. Bent u benieuwd wat de gemeente verder voor plannen heeft om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis? We leggen het aan u uit! 

Adviesraad Sociaal Domein 

De Adviesraad Sociaal Domein zet zich in voor welzijn, meedoen en ondersteuning. De gemeente maakt het beleid. De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd. Denk hierbij o.a. aan Jeugdhulp, Armoede, verstrekking van hulpmiddelen en ondersteuning vanuit de Wmo, Welzijn & Preventie en Participatie. De adviesraad is aanwezig om u te vertellen over de activiteiten en hun rol binnen de gemeente als vertegenwoordiging van de inwoners op sociaal terrein. Kom kennismaken!  

Tom in de Buurt  

Kent u Tom in de Buurt? Tom in de buurt helpt volwassenen bij problemen en vragen. Bijvoorbeeld omdat u ergens tegenaan loopt, of u een vraag of probleem hebt. Tom in de buurt helpt u dan weer verder op weg. Daarnaast onderzoeken zij of u gebruik kunt maken van Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden of (rolstoel)vervoer. 

Woonwijk Nieuwe Rede Leimuiden 

Aan de westkant van Leimuiden, aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, verrijst de wijk Nieuwe Rede. Na oplevering van de woningen aan de Polderlaan in 2022, wordt nu gebouwd aan de tweede fase. Deze fase biedt een mooie variatie aan woningtypen: vrijstaande, 2-onder-een-kap en rijwoningen. Een aantal woningen heeft een diepe, op het zuiden gelegen tuin met vrij uitzicht over de uitgestrekte polder. Alle woningen liggen direct aan of nabij doorgaand vaarwater of het binnenwater van de wijk. Optioneel hebben de woningen een eigen ligplaats. De woningen zijn energieneutraal A++++ en zijn levensloopbestendig uit te voeren. Op afspraak is de locatie te bezoeken. 

In het vierde kwartaal van 2024 worden de eerste woningen opgeleverd. Er zijn nog enkele woningen te koop! U kunt in gesprek met de ontwikkelaar over de woningbouw. 

Ontwikkeling locatie voormalige betonfabriek Leimuiden  

Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw is voornemens om de locatie aan de Westerdijk 14a-c, 18b te Leimuiden te herontwikkelen van zware industriebestemming naar een woon- en recreatiebestemming. Dit ten behoeve van de realisatie van woningen aan De Wetering en een duurzaam recreatiepark aan de oostkant van de Westerdijk, welke ontsloten zal worden over de bestaande deels aan te passen infrastructuur. Initiatiefnemer is in afstemming met de gemeente over de te doorlopen ruimtelijke procedure. Op de themamarkt zal het (concept) inrichtingsplan getoond worden en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen/ in gesprek te gaan. 

Project Zonnedauwlaan Rijnsaterwoude 

De aanbesteding is gestart. De gemeente verwacht begin mei het werk te gunnen. Start uitvoering zal zijn begin juni. De projectleider is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Project Drechtlaan/ Weidelaan Leimuiden 

De planning is nog steeds rond augustus/september te starten met uitvoering. Al is de gemeente hier wel afhankelijk van Oasen en Liander. RoyalHaskoning DHV is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.