Interview Marcel van Rijn over kruidenrijk grasland

Wij interviewden Marcel van Rijn die samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 90 melkkoeien in de Vlietpolder heeft over kruidenrijk grasland.

Wanneer ben je begonnen met kruidenrijk grasland?Marcel van RIjn

“In mei 2022 ben ik begonnen met kruidenrijk grasland. Op dat moment lagen er 2 percelen van totaal bijna 5 hectare als zwarte grond, klaar om ingezaaid te worden. Ik had de keuze om in te zaaien als regulier grasland, maar was nieuwsgierig naar de uitwerking en houdbaarheid van kruidenrijk grasland. Ook waren er toen al bewegingen in de markt, dat er wellicht een meerprijs op de melk zou komen bij een aandeel kruidenrijk grasland in je areaal.”

Hoe groot gedeelte van je akkers doe je dit?

“Het is nu een kleine 10% van het geheel dat ingezaaid en onderhouden wordt als kruidenrijk grasland. Daarnaast zijn veel stroken langs sloten ingericht als kruidenrijke graslandrand (op reguliere percelen).”

Wat zijn resultaten?

“De resultaten tot nu toe vallen niet tegen. De opbrengst is uiteraard minder, maar hoger dan mijn verwachting.”

Levert dit ook kunstmestbesparing op en meer insecten? 

“Het effect op insecten is duidelijk zichtbaar. Het meest opvallend vond ik enorme hoeveelheid bijen, verschillende soorten, die ik zag rondzwermen bij bloeiende klavers.

Waar je grasland als kruidenrijk wil behouden, moet je zeker geen kunstmest gaan strooien, dus dat doe ik dan dus ook niet. Dat scheelt uiteraard ook in de kosten.”

Zijn er nog zaken waar je tegenaan liep?

“Het meest lastig vind ik de mogelijke negatieve langetermijneffecten. Er zijn voorbeelden waar te korte bemesting juist zorgt voor verminderde biodiversiteit,  omdat de grond 'doodslaat'. In ieder geval blijf ik daarom ruige mest strooien, wat ook positief gebruikt kan worden door weidevogels.”

Wat kan je vertellen over jouw bedrijf?

“Het werk op de boerderij doe ik samen met mijn vader, die nog met veel plezier heel actief is op de boerderij. We leveren onze melk aan FrieslandCampina onder het label 'On the way to Planetproof'. Al een heel aantal generaties is onze familie melkveehouder op Ofwegen, in de Vlietpolder. Ik hoop dat er na mij ook weer een generatie verder kan met dit bedrijf op deze plek.”