Hangplekken

Net als andere groepen in de samenleving, willen jongeren een plek of voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen naar de Hangout aan de Weteringlaan 20 in Oude Wetering en De Box aan de Kerklaan 100 in Leimuiden. Er zijn jeugdwerkers aanwezig waarmee de jongeren activiteiten kunnen ondernemen en in gesprek kunnen gaan. 

Overlast

Jongeren spreken ook vaak met elkaar af op straat. Meestal gaat dit zonder problemen, maar soms kunnen buurtbewoners hier overlast door ervaren.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren. Toon interesse en geef hen niet het gevoel dat ze niet welkom zijn. Jongeren staan vaak niet stil bij wat hun gedrag voor u betekent. Als we erin slagen een gesprek op gang te brengen waarbij we samen een probleem hebben en wat we samen proberen op te lossen, dan blijkt er vaak meer mogelijk dan we denken. Hoe simpel ook, maar een praatje of vriendelijk gedag zeggen in het voorbijgaan heeft vaak een positieve invloed op de situatie.

Melding doen

Ervaart u overlast van een hangplek bij u in de buurt, dan kunt u dat melden. Gaat het om overlast, neem dan contact op met de jongerenwerker van De Driemaster. Gaat het om strafbare zaken, meld het dan via www.politie.nl. Dit is uitsluitend bedoeld voor meldingen zonder spoed. Bij spoed, bel 112.

Kijk voor meer informatie op de website van De Driemaster