Opvoedondersteuning

Met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. In het CJG werken medewerkers van verschillende organisaties samen. Ieder met zijn/haar eigen deskundigheid over de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen en jeugdigen. Ook voor hulp op maat kunt u contact opnemen met het CJG. Kijk voor meer informatie op de website van CJG Kaag en Braassem.

Cursussen en bijeenkomsten

Het kan prettig zijn om informatie uit te wisselen met andere ouders. Het CJG in Kaag en Braassem biedt verschillende cursussen, bijeenkomsten en lezingen op www.cjgkaagenbraassem.nl aan om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen in alle leeftijden. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders.