Gezonde Buurten Leimuiden

Samen met Leimuiden gaan wij aan de slag om een gezonde buurt te realiseren in en rond de sportverenigingen.

Een plek waar kinderen creatief kunnen spelen, waar er gesport wordt, waar groen te vinden is en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  De voetbal- en tennisvereniging hebben al langer de wens om hun terrein, nu nog afgesloten door hekken, voor iedereen in Leimuiden open te stellen. Zodat zoveel mogelijk bewoners van Leimuiden, van jong tot oud, hier gebruik van kunnen maken. Ook willen ze kijken of het groen rond de velden toegankelijk kan worden gemaakt. We  hopen echter ook op heel veel ideeën uit de buurt van jong en oud, zodat we een plek kunnen ontwerpen die echt bij Leimuiden past.

Aanmelden startbijeenkomst

Op 31 januari van 15.00 tot 19.00 uur zullen we zo veel mogelijk bewoners en partijen meer vertellen over het project Gezonde Buurten en het traject dat we hierin zullen doorlopen. Ook zullen we vast de eerste behoeftes ophalen over de manieren waarop zowel fysiek als door activiteiten bewegen, groen en ontmoeten beter mogelijk zullen zijn. Noteer 31 januari alvast in je agenda. Het definitieve programma volgt nog.

Aanmelden op de startbijeenkomst kan via de website van IVN

Wat is een Gezonde Buurt?

Het is altijd een groene plek. Een natuurlijke omgeving daagt kinderen uit om naar buiten te gaan, de natuur te ontdekken en met een modderbroek weer thuis te komen. En het is een ontmoetingsplek voor iedereen in de buurt. Van kletspraatjes en buurtbarbecues tot sporten in de buitenlucht. Bij de ontwikkeling mag iedereen meedenken en aangeven wat hij wil. Ouderen willen misschien een bankje om lekker met elkaar bij te kletsen, kinderen een fietscrossbaan en anderen weer een kruidentuin waar iedereen lekker mag plukken.

Helemaal van nu

Een Gezonde Buurt is een mooie oplossing voor een aantal maatschappelijk ontwikkelingen. Het zorgt ervoor dat de natuur weer een plek in een wijk krijgt. Waar insecten en vlinders te zien zijn. Het daagt kinderen die te weinig bewegen uit om lekker te gaan rennen of fietsen. Ouderen kunnen er andere ouderen ontmoeten. Het zorgt voor sociale verbinding in een wijk want door de verschillende activiteiten leer je elkaar beter kennen.