Ontheffing toegang voetgangersgebied

U wilt met een voertuig in het voetgangersgebied Batehof in Woubrugge rijden of in het geval van een ander (tijdelijk) ingesteld voetgangersgebied binnen de gemeente. Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u 3 weken van tevoren aan.

Voorwaarden

  • u gaat verhuizen of verbouwen
  • het pand is alleen bereikbaar via het voetgangersgebied Batehof in Woubrugge of tijdeijk voetgangersgebied
  • het is onmogelijk/onredelijk om de goederen lopend af te leveren, als het voertuig buiten het gebied geparkeerd is
  • er is sprake van producten die kunnen bederven
  • er is sprake van een evenement (tijdelijk voetgangersgebied).

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag € 46,45.               

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • welke straten en wijken of kernen
  • periode en tijd van ontheffing
  • het merk, type en kenteken voertuig
  • indien van toepassing de naam van verhuur- of verhuisbedrijf.

Ontheffing voetgangersgebied aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of e-Herkenning.