Nieuwe Wetering | 12 sociale huurwoningen MeerWonen

Binnen de grondexploitatie ‘Nieuwe Wetering Noord’ vormt kavel 5 gelegen ten oosten van de Regenboogweg en tegen Natuurbelevingstuin De Bult het sluitstuk. Op deze bouwkavel zijn 12 grondgebonden sociale huurwoningen van woningcorporatie MeerWonen gepland.

Het ontwerpbestemmingplan dat deze ontwikkeling mogelijk moet maken, heeft tot 17 januari 2024 ter inzage gelegen. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2024 een besluit nemen omtrent vaststelling.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via het Omgevingsloket

Bouwtekening sociale huurwoningen meerwonen groot