Exploitatievergunning horeca

Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd), dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig volgens artikel 2.28 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras.

Een aantal categorieën van kleinschalige openbare inrichtingen waar de openbare orde duidelijk niet in het geding is, is geen vergunning nodig (artikel 2.28 lid 4 APV). Bijvoorbeeld een tearoom als nevenactiviteit van een winkel, een ontbijthoekje bij de bakker, een koffiecorner in een museum, bedrijfskantines en -restaurants.

Vrijstelling

Openbare inrichtingen die een horecabedrijf zijn als bedoeld in de Alcoholwet, zoals een café, restaurant, (sport)kantine e.d., kunnen vrijgesteld worden van de vergunningplicht. De gemeente kijkt samen met u of uw openbare inrichting onder de vrijstellingsmogelijkheid valt. 

Bibob

Als u exploitatievergunningplichtig bent en de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming en de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob-vragenformulier invullen. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Meer informatie over Bibob.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag kunnen op grond van de legesverordening leges in rekening worden gebracht.

Bijzonderheden

Wilt u alcohol verstrekken, vraag dan ook een alcoholvergunning aan.

Aanvraag

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente via het contactformulier. Wij nemen telefonisch contact met u op en geven u advies over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen van de APV en andere criteria. Vervolgens sturen wij u de benodigde formulieren en kunt u de aanvraag indienen. Hiervoor zijn de volgende bijlagen nodig:

  • plattegrond van de inrichting (op schaal) met daarop aangegeven alle daarbij behorende lokaliteiten en terrassen (met duidelijke vermelding van de maten)
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, van elke exploitant en beheerder
  • kopie(en) uittreksel(s) Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden en indien sprake van meerdere rechtspersonen, van iedere rechtspersoon een uittreksel);
  • kopie(en) huur- of koopovereenkomst; en
  • vragenformulier Wet Bibob (integriteitsbeoordeling).

Mocht het voor de aanvraag nodig zijn, dan kunnen wij aanvullende informatie en documenten opvragen.

Maak ook een melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Rijk heeft in het Activiteitenbesluit (AB) onder andere milieuregels op het gebied van geluid, geur en afval opgenomen. Start u een nieuw horecabedrijf? Doe dan naast de aanvraag van de betreffende vergunning een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. U kunt dit regelen via de website van Acititeitenbesluit Internet Module (AIM). U heeft voor het doen van deze melding een plattegrondtekening en (eventueel) een akoestisch onderzoek nodig. Let op: een melding is zaakgebonden. Wanneer eerder een melding is gedaan en de bedrijfsvoering niet is veranderd, dan hoeft u geen nieuwe melding te doen.

Wetgeving

Uitvoeringsbesluit exploitatievergunning openbare inrichtingen gemeente Kaag en Braassem op Overheid.nl