Marktplaats, aanvraag

Er zijn verschillende weekmarkten in Kaag en Braassem:

  • dinsdagmorgen: Dorpsplein in Leimuiden van 07.30 - 12.30 uur
  • donderdag: Batehof in Woubrugge van 10.00 - 18.00 uur
  • vrijdagmorgen: Schoolbaan in Roelofarendsveen van 09.00 - 13.00 uur.

Als u een plaats op de weekmarkt van Roelofarendsveen wilt innemen, moet u hiervoor een marktplaatsvergunning aanvragen. 

Kosten

De kosten worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de .

Voorwaarden

  • Inschrijven kan alleen als er een vrije standplaats is gepubliceerd
  • U voldoet aan de gewenste branche en staat ingeschreven bij de KvK
  • U huurt een marktkraam bij de marktkraamverhuurder of u heeft een eigen verkoopwagen.

Aanvraag

Wilt u met uw kraam op de weekmarkt in Roelofarendsveen plaatsnemen, dan kunt u deze online aanvragen:

Marktstandplaats Roelofarendsveen aanvragen. U logt in met eHerkenning.

Hierbij moet u de volgende bijlagen toevoegen (uploaden): 

  • recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • kopie pas Centrale Vereniging Ambulante Handel of kopie WA-marktverzekering.

We adviseren u eerst telefonisch contact (071 332 72 72) op te nemen met het team vergunningen APV voordat u een aanvraag indient. U ontvangt advies of er plaats is op de weekmarkt. Als er geen plaats op weekmarkt is, dan kunt u op de wachtlijst worden geplaatst.