Opvang aanvragen

De gemeente kan helpen wanneer u uw thuis heeft verlaten en tijdelijk opvang nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Aanvraag

Bespreek uw problemen met het Kernteam Kaag en Braassem. Als u zich bij het Kernteam meldt, zorgen zij ervoor dat dat u op de juiste plek terecht komt. Voor inwoners uit Kaag en Braassem zorgt de gemeente Leiden voor opvang. Het Kernteam of de gemeente Leiden kijkt welke mogelijkheden er zijn.  De gemeente Leiden bepaalt of u in aanmerking komt voor opvang. Als dat zo is, dan zorg de gemeente Leiden er ook voor dat u ergens wordt opgevangen.

Meld het Kernteam Kaag en Braassem dat u hulp nodig heeft. Dit kan per e-mail info@kernteamkb.nl of bel met 088 254 23 55.