Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Informatie over Aanpassing woning, Begeleiding in dagelijks leven, Beschermd wonen, Mantelzorg, Opvang, Persoonsgebonden budget, Rolstoel aanvragen, Wmo voorzieningen en zelfstandig wonen, Ouderenwerk, Vervoer en Welzijn op recept.

 • Aanpassing woning

  Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, zoals een traplift, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket.

 • Begeleiding in dagelijks leven

  Voor ondersteuning in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag of bij praktische zaken zoals de administratie.

 • Beschermd wonen regelen

  Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is.

 • Hulp bij het huishouden

  Wanneer het niet meer lukt om zelf uw huishouden te doen, kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben meestal een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

 • Opvang aanvragen

  Wanneer uw thuissituatie hebt verlaten en tijdelijk opvang zoekt.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Als uw kind door een beperking of psychische problemen zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Rolstoel nodig?

  Een rolstoel kan een oplossing zijn als u tijdelijk slecht ter been bent. Of als u niet meer zelfstandig kunt lopen.

 • Vervoersvoorzieningen

  Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus

 • Wmo, eigen bijdrage

  De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt.