Wmo, eigen bijdrage

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt.

Krijgt u hulp via de Wmo dan moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage per periode aan de hand van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. U vindt de eigen bijdrage op de www.hetcak.nl .

Waarom een eigen bijdrage?

Het Wmo-loket kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een woonvoorziening voor u regelen. Bij het Wmo-loket kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. In al dit soort situaties wordt bekeken of u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt onder andere geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • als u nog geen 18 jaar bent;
  • voor een (sport)rolstoel en het onderhoud hiervan;
  • voor gebruik van de Regiotaxi (u betaalt wel een ritbijdrage);
  • voor de meerkosten van onderhoud, reparatie en verzekering van uw hulpmiddel (zoals een traplift).

Wie bepaalt uw eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage wordt jaarlijk vastgesteld en wordt geïnd door het CAK. Het CAK vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. U ontvangt daar een brief over. U ontvangt van het CAK een factuur voor uw eigen bijdrage. Op deze factuur staat welke voorziening(en) u heeft ontvangen en waarvoor u de eigen bijdrage betaalt. Het CAK houdt rekening met uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u meerdere voorzieningen, dan wordt de eigen bijdrage nooit hoger dan de maximale eigen bijdrage.
  • Betaalt iemand in uw huishouden al een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer voor zorg die valt onder de Wmo.

Hoelang betaalt u uw eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van de voorziening of tot de kostprijs is bereikt. U betaalt uw eigen bijdrage per maand.

Meest gestelde vragen

U vindt de meest gestelde vragen over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl. Wilt u hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage? Bel dan met het CAK: 0800 19 25.

Meer informatie

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Wmo-loket