Wmo, eigen bijdrage

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt.

Krijgt u hulp via de Wmo dan moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u per maand aan het CAK. In 2022 is de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo maximaal €19,- per maand.

Waarom een eigen bijdrage?

Het Kernteam kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een woonvoorziening voor u regelen Bij het Kernteam kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. In al dit soort situaties wordt bekeken of u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt onder andere geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • als u nog geen 18 jaar bent;
  • voor een (sport)rolstoel en het onderhoud hiervan;
  • voor gebruik van de Regiotaxi (u betaalt wel een ritbijdrage);
  • voor de meerkosten van onderhoud, reparatie en verzekering van uw hulpmiddel (zoals een traplift).

Wie bepaalt uw eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage wordt jaarlijk vastgesteld en wordt geïnd door het CAK. Het CAK kijkt naar uw leeftijd en of u een partner heeft of niet.

Hoelang betaalt u uw eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van de voorziening of tot de kostprijs is bereikt. U betaalt uw eigen bijdrage per maand.

Meest gestelde vragen

U vindt de meest gestelde vragen over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl. Wilt u hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage? Bel dan met het CAK: 0800 19 25.

Meer informatie

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Kernteam