Woning aanpassen

Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u  terecht bij het Wmo-loket. 

Melden

Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn dat u niet meer kunt traplopen en daarom moeite heeft om bij uw slaapkamer te komen. Wij kijken met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een melding doen:

Clientondersteuner

U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kosten

U betaalt zelf ook een eigen bijdrage van de kosten van de woningaanpassing.

Veel gestelde vragen

 Kijk op rijksoverheid.nl/wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo