Beschermd wonen regelen

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Deze ondersteuning is er voor iedereen die er behoefte aan heeft. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Voorwaarden

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Bespreek uw problemen met het Kernteam Kaag en Braassem. Samen met u kijkt het Kernteam wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem. Als het Kernteam denkt dat beschermd wonen voor u de beste oplossing is, schakelt zij de gemeente Leiden in. Voor inwoners uit Kaag en Braassem zorgt de gemeente Leiden voor beschermd wonen. De Gemeente Leiden bepaalt of u voor beschermd wonen in aanmerking komt. Als dat zo is, zorgt die gemeente vervolgens voor een geschikte woning.

Aanvraag

Meld het Kernteam Kaag en Braassem dat u hulp nodig heeft: