Hulp bij huishouden

Schoonmaken, wassen, stofzuigen. Soms zijn deze klusjes door omstandigheden als ziekte, ouderdom of een handicap te zwaar geworden. Dan lukt het niet meer om zelf uw huishouden te doen. Krijgt u het huishouden niet meer goed voor elkaar?En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

Melden

Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Het Kernteam kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, dan kunt u een melding doen:

Clientondersteuning

U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kosten

U betaalt zelf ook een deel van de kosten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie bij De eigen bijdrage Wmo.

Kaag en Braassem deelt de zorg van het kabinet zoals beschreven in het coalitieakkoord uit december 2021, namelijk dat de beschikbaarheid van de voorzieningen onder de Wmo onder druk staat. Daarom werken we ook in Kaag en Braassem naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. We volgen hierbij de landelijke normen de Wmo betaalbaar te houden. Het kan zijn dat bij de behandeling van uw hulpvraag op het gebied van het huishouden uw inkomen onderdeel van het gesprek is.

Veel gestelde vragen

 Kijk op rijksoverheid.nl - wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo