Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb. Met dit budget koopt u zelf uw zorg in. Samen met u kijkt het Kernteam Kaag en Braassem wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem.

Zorg in natura of pgb

U kunt de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt op twee manieren krijgen: via zorg in natura of via een pgb. Als u kiest voor zorg in natura, krijgt u hulp in natura. Denk hierbij aan een traplift, hulp bij het huishouden of begeleiding. 

Het pgb is een budget waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen kan regelen door zelf een zorgverlener of organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen, u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die u nodig heeft.

Melden

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, kijkt u samen met Tom in de buurt of het Kernteam naar uw situatie. Het team kijkt met u naar de hulpvraag, wat u zelf kunt, welke ondersteuning passend is en wat u en uw kind nog nodig hebben. Samen stelt u een gezinsplan op. Op basis van dit plan kunt u, als dat de beste oplossing is, een pgb krijgen.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet in staat zijn om met het pgb om te gaan (u moet bijvoorbeeld overeenkomsten kunnen afsluiten met hulpverlener(s) en hulpverleners kunnen aansturen)
  • de hulp of ondersteuning die u wilt inkopen, moet van voldoende kwaliteit zijn
  • u moet aangeven waarom een pgb beter is dan de hulp in natura of waarom u het pgb liever wilt dan ondersteuning in natura.

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, dan vraagt u dit aan bij het Kernteam Kaag en Braassem:

Meer informatie

 Kijk voor meer informatie over zorg en pgb op rijksoverheid.nl /pgb voor informatie over zorg en pgb