Wmo voorzieningen

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals.

Melden

Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Het Kernteam kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, dan kunt u een melding doen:

Clientondersteuner

U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Thuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig, zoals een verpleegkundige die u helpt bij uw persoonlijke verzorging of uw wond verzorgt? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij zorgen er vervolgens voor dat alles geregeld en vergoed wordt. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met een thuiszorgaanbieder zoals Activite, Buurtzorg of WIJdezorg.

Meer informatie