Raadsakkoord vastgesteld

In de raadsvergadering van 30 mei 2022 is het raadsakkoord 2022-2026 vastgesteld.

'Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen'; het raadsakkoord dat in de raadsvergadering van 30 mei 2022 met trots is vastgesteld.

Lees het akkoord op het raadsinformatiesysteem iBabs

Nu breekt de volgende fase aan, waarin gestart wordt met de samenstelling van het nieuwe college. Dit gebeurt onder leiding van formateur Sandra de Wagenaar, lijsttrekker en fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem.