Hulp bieden aan Oekraïners

U kunt op verschillende manieren hulp aanbieden bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Oproep voor mensen die Oekraïns of Russisch spreken

Spreekt u Oekraïens of Russisch (de belangrijkste voertalen in Oekraïne)? En wilt u als tolk/vrijwilliger ingezet worden tijdens de opvang en maatschappelijke ondersteuning van de vluchtelingen? Meld u dan aan via helpmee@kaagenbraassem.nl

Oproep voor vrijwilligers die op locatie willen helpen

We hebben inmiddels al heel wat vrijwilligers die helpen. Omdat de opvang voor langere tijd is, maken we deze 'pool' van vrijwilligers graag nog wat groter. Wij zoeken:

  • vrijwilligers die structureel willen meedraaien als gastheer/gastvrouw op de opvanglocatie, dagen en tijden in overleg. U bent op de locatie aanspreekpunt voor vragen van de gasten. Ook zoeken wij vrijwilligers die ons willen helpen om andere zaken te regelen, zoals het verzorgen van vervoer als de gasten ergens heen moeten. 
    Wilt u een rol spelen? Stuur dan een mail naar helpmee@kaagenbraassem.nl en geef aan waar u ons mee kunt helpen. Zet in de mail ook uw telefoonnummer. 
  • vrijwilligers die de Oekraïense vluchtelingen willen helpen bij het leren van de Nederlandse taal kunnen contact opnemen met Paul Wiewel van de Driemaster via e-mail p.wiewel@dedriemaster.nu.

Vluchtelingen in huis opvangen

Er zijn inwoners die vluchtelingen uit Oekraïne thuis een plek willen geven.

In de handreiking op rijksoverheid.nl vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Vangt u mensen op? Zorg dan voor inschrijving in de gemeente. Neem contact met ons op om daar een afspraak voor te maken. 

Registratie

Wij stellen het op prijs als u uw hulpaanbod voor opvang ter registratie meldt bij de gemeente via telefoonnummer 071 332 72 72 of via ons contactformulier. Uw aanbod wordt dan geregistreerd waardoor de gemeente zicht heeft op de initiatieven en waar mogelijk maatschappelijke ondersteuning kan bieden. 

Gerichte hulp via giro 555

Er worden veel acties en inzamelingen georganiseerd. Dat is ontzettend mooi om te zien, maar we geven graag mee dat de beste hulp voor de vluchtelingen is door te doneren aan giro 555. Dat kan via de website www.giro555.nl. Een andere optie is om contact te zoeken met hulpverleners of mensen die contacten hebben in Oekraïne. Op die manier krijgen de mensen gecoördineerd de hulp die echt nodig is.