Lokale Energiestrategie (LES)

Anders omgaan met energiegebruik. Hoe gaan we dat doen in Kaag en Braassem?

Alle gemeenten van Nederland hebben in het Klimaatakkoord afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het verbruik van schadelijke fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas, te stoppen. Ook Kaag en Braassem zet zich hiervoor in. We gaan twee dingen doen:

  • energieverbruik verminderen;
  • overstappen op energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, warmte en biobrandstof.

Hoe, dat beschrijven we in een Lokale Energie Strategie (LES). Wat een LES is en hoe u daarover kunt meedenken, leggen we in deze introductie uit. Daarnaast is er een platform ontwikkeld met meer informatie over de LES en hoe inwoners hierbij worden betrokken. U vindt het platform op https://www.energievoorkaagenbraassem.nl/

1. Waar staan we?

In de LES leggen we allereerst vast waar we nu staan. We gaan dus meten hoeveel energie we op dit moment verbruiken, hoeveel CO2 we uitstoten en hoeveel energie we nu al opwekken uit zon en wind. Daarna maken we een stappenplan waarin staat hoe we de doelen gaan bereiken, die we voor 2030 en 2050 hebben gesteld.

2. Waar kunnen we energie opwekken?

We gaan onderzoeken op welke plekken we energie kunnen halen uit zon en wind en eventuele andere bronnen, zoals aardwarmte. Bij de zoektocht houden we rekening met factoren zoals landschap, ecologie, geluidsnormen en een rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten. Daar heeft u ook een stem in: we gaan bijeenkomsten houden om hier met elkaar over te spreken.

3. Wat zijn de kansen en belemmeringen?

Overstappen op duurzame energie is een grote verandering. In de LES beschrijven we de financiële, technische, juridische en sociale uitdagingen, en hoe we die kunnen overwinnen. Ook kijken we naar kansen. De overstap naar energie uit zon en wind kan bijvoorbeeld gunstig zijn voor de overstap naar een nieuwe manier van land- en tuinbouw. Ook hierover gaan we graag met u in gesprek.

De LES geeft een richting voor de toekomst, het is een routekaart. Met dit document kunnen we beslissingen nemen over acties om de duurzame energiedoelen van Kaag en Braassem mogelijk te maken. Hierbij houden we rekening met zaken die u belangrijk vindt.

In dit schema ziet u in een oogopslag welke onderwerpen in de LES aan bod komen:

Afbeelding tabel lokale energiestrategie