17 april bijeenkomst over de reconstructie van de Watergang

Op woensdag 17 april wordt in de trouwzaal van het gemeentehuis een inloopbijeenkomst gehouden over de reconstructie van de Watergang in Oude Wetering. Deze is van 16:00 uur tot 17:30 uur en van 18:30 tot 20:00 uur.

Reageer op het voorlopig ontwerp

Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunt u het voorlopig ontwerp inzien. Wij willen graag van u horen waar u nog verbeteringen ziet in het ontwerp. Ook vertellen wij u graag over de huidige planning en de uitgevoerde onderzoeken voor het verkeer en groen.

Op deze bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente; o.a. de projectleider, wegbeheerder, groenbeheerder en adviseur verkeer aanwezig, maar ook het ingenieursbureau Nebest.

Wat is er de afgelopen tijd gedaan?

Wij hebben inwoners op 28 september 2023 gevraagd naar hun ideeën en mening over de nieuwe inrichting van de Watergang. Er zijn 660 brieven verzonden, hier zijn 38 reacties op ontvangen. Het meerendeel van deze reacties heeft betrekking op de verkeersveiligheid.

De ingekomen ideeën en meningen hebben wij waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. Daarbij hebbben wij ook een vertaalslag gemaakt naar de uitgangspunten en kaders voor dit project:

  • Inrichting zoveel mogelijk conform CROW richtlijnen, duurzaam veilig 30 km/h.
  • De huidige verkeersremmers (kruispuntplateau’s, drempels, wegversmallingen, etc) blijven aanwezig.
  • Vergroening van de Watergang.

Wat gaat er na deze bijeenkomsten gebeuren?

Het voorlopig ontwerp zullen wij op de Bouwapp plaatsen, zodat iedereen deze in kan zien. Reageren op het voorlopig ontwerp is na de bijeenkomsten helaas niet meer mogelijk. Het is dus van belang dat u naar een van de bijeenkomsten komt, als u nog wilt reageren op het ontwerp.

De opgehaalde informatie gaan wij verzamelen en inventariseren. Waar mogelijk verwerken wij deze op de tekening. Het resultaat zal dan een definitief ontwerp zijn, welke wij voor de aanbesteding van het werk zullen gebruiken. Dit ontwerp zullen wij ter informatie ook op de Bouwapp plaatsen.

Meer informatie of vragen?

In het kader van duurzaamheid en efficiëntie willen wij graag zoveel mogelijk digitaal het contact met u onderhouden. Wij gebruiken hiervoor “De Bouwapp”. De werkzaamheden staan daar onder “Watergang Oude Wetering”. Meer informatie kunt u vinden op: debouwapp.nl. U kunt deze app downloaden in de Play Store (voor Android smartphones) en in de App Store (voor Apple smartphones).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met onze projectleider de heer M. Bosman via 071 332 72 72, of neem contact op via het contactformulier, onder vermelding van ‘reconstructie Watergang’.

Foto van de wijk in Oude Wetering