Berichten over uw Buurt automatisch in uw mail

De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. Welke verbouwing willen uw buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in uw straat gekapt worden? De gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen heten ‘Berichten over uw Buurt’. Vanaf de week van 8 april ontvangt iedereen van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid automatisch via de e-mail de Berichten over uw Buurt.

Met deze wekelijkse e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. Iedere inwoner van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid krijgt eerst een welkomstmail. Hierin staat meer informatie over hoe vaak u de e-mail wil ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wilt u geen e-mails ontvangen? Dan kunt u zich direct en eenvoudig via MijnOverheid weer afmelden. 

Let op nagemaakte e-mails

U ontvangt de e-mail van Overheid.nl. In deze e-mail staan links naar websiteadressen zodat u makkelijk en snel toegang heeft tot de informatie. Helaas zijn op internet ook criminelen actief. Via links in nagemaakte e-mails proberen zij u te lokken naar valse websites (phishing). Controleer daarom altijd eerst de verzender (noreply@overheid.nl) voordat u op een link klikt. 

Meer informatie over Berichten over uw Buurt vindt u op deze webpagina op onze website.