Gemeenteraad Kaag en Braassem stemt in met gezamenlijke opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft op 22 april ingestemd met het realiseren van een gezamenlijke vluchtelingenopvang met de gemeente Nieuwkoop.

De raad stemt in met het realiseren van 367 duurzame opvangplekken voor een periode van minimaal 5 jaar voor beide gemeenten. Omdat de dorpskernen klein zijn, willen de gemeenten zoeken naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD).

De gemeenteraad van Nieuwkoop zal hier op 25 april een besluit over nemen. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan op zoek worden gegaan naar een geschikte locatie.

Voor meer informatie, zie het bericht van 12 april op deze webpagina.