Reactie op petitie scheve huisjes

Op 25 april heeft een groep inwoners uit Nieuwe Wetering een petitie overhandigd aan de wethouders Van Duin en Peters tegen de voorgestelde locatie voor de plaatsing van één tot maximaal twee scheve huisjes. Lees hieronder de reactie van de gemeente op de overhandigde petitie .

De gemeente Kaag en Braassem heeft een terrein in Nieuwe Wetering aangewezen als locatie voor een tot maximaal twee scheve huisjes. Scheve huisjes zijn bedoeld voor kwetsbare mensen wiens manier van leven of gedrag door anderen niet altijd begrepen wordt of als onprettig wordt ervaren. Zij hebben behoefte aan huisvesting op wat meer afstand van directe buren, waar zij, onder begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. Op de website vindt u veel informatie over het project, waaronder een lijst met vragen en antwoorden en presentaties.

Reactie op petitie

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te voorzien in huisvesting voor alle doelgroepen binnen onze samenleving. Het college probeert dit zo zorgvuldig mogelijk te doen en moet daar soms moeilijke keuzes in maken. Of het nu gaat om de locatie van een zorginstelling voor inwoners met dementie, een asielzoekerscentrum of scheve huisjes, vaak zijn de direct omwonenden terughoudend om dit in hun eigen dorp of buurt te zien.

Bij dit soort kwesties en locaties wordt er grondig nagedacht en een weloverwogen beslissing genomen, zo ook bij de locatiekeuze voor het scheve huisje. Ondanks onze inspanningen blijkt helaas dat u ontevreden bent over het genomen besluit.

In onze zoektocht naar een geschikte locatie voor een scheef huisje hebben we talloze opties verkend, zowel voorgestelde locaties vanuit de gemeente als suggesties van de inwoners van Nieuwe Wetering. We hebben alle ontvangen locaties zorgvuldig onderzocht, inclusief alternatieve voorstellen van de direct omwonenden. Uit al die afwegingen bleek dat de locatie in Nieuwe Wetering het meeste geschikt bleef. Deze petitie heeft ons standpunt niet veranderd.

De overwegingen en argumenten achter onze keuze voor de locatie in Nieuwe Wetering zijn openbaar gemaakt en met u gedeeld, inclusief de locaties die zijn afgevallen.

Wij erkennen dat er zorgen zijn en die heeft u met ons gedeeld. Om hier duidelijk antwoord op te geven, is een traject met direct omwonenden opgestart, waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op de zorgen. We verwijzen naar het verslag van de bijeenkomst op 19 maart, de aangeboden persoonlijke gesprekken en de drie geplande themasessies.

Onderdeel van de themasessies is de presentatie van de Binnenvest die op 25 april 2024  is gegeven om  meer duidelijkheid te geven wie hier komt wonen en hoe die begeleid wordt.

De reden om aanvankelijk alleen een traject te starten met de direct omwonenden en de andere inwoners van Nieuwe Wetering daarna te betrekken is dat wij van mening dat zij direct belang hebben bij dit project.

Naast de inhoudelijke informatie en de beantwoording van uw vragen en zorgen, hebben de direct omwonenden de kans om inhoudelijk mee te denken over de invulling van het terrein. Dit staat op de agenda voor de aankomende themasessie. Het resultaat is een concrete invulling van de plek met de inpassing van het scheve huisje.

Dit traject is kenbaar gemaakt door middel van de informerende brief gericht aan alle inwoners verzonden op 20 maart.

Het college heeft een weloverwogen afweging gemaakt en de locatie in Nieuwe Wetering aangewezen als plek voor één tot maximaal twee scheve huisjes.

De verslagen van de bijeenkomsten en de beantwoording van de vragen zijn een bijlage bij de brief. Meer informatie is te vinden op de website www.kaagenbraassem.nl/schevehuisjes die regelmatig wordt bijgewerkt. Tevens blijven wij graag met u in gesprek.