Scheef Huisje in Nieuwe Wetering

In de gemeente Kaag en Braassem willen we dat er voor al onze inwoners een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk kunnen wonen. Omdat we verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang en huisvesting van kwetsbare inwoners, heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven aan het college om een Scheef Huisje te realiseren.

Na een uitgebreide zoektocht en een zorgvuldig proces, heeft het college besloten dat de Voorweg in Nieuwe Wetering, achter huisnummer 56 (aan de kant van de Oostveenweg), de locatie wordt voor een Scheef Huisje.

De keuze voor deze locatie is gebaseerd op een aantal criteria en eisen. Denk aan de afstand tot bestaande woningen, de omgeving, bereikbaarheid van voorzieningen en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Die afweging is gemaakt in overleg met onder andere experts van de stichting voor maatschappelijke opvang de Binnenvest, de Veiligheidsregio Hollands Midden en de politie.

Eén woning

Sinds 2017 werkt de gemeente aan een zorgvuldig proces om een geschikte locatie te vinden voor het Scheve Huisje. Eerder werd gedacht aan de realisatie van twee woningen, maar het college heeft besloten om voorlopig één woning te realiseren, met de mogelijkheid dit aantal later uit te breiden naar maximaal twee woningen.

Scheef huisje

In een Scheef Huisje komt iemand wonen die door persoonlijke omstandigheden niet goed in een normale woonwijk kan wonen. De manier waarop die persoon woont of leeft, sluit namelijk niet altijd aan bij de directe omgeving. Ze hebben bijvoorbeeld een ander dag-/nachtritme of maken meer geluid dan wenselijk is. Ze wonen het beste op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder anderen te storen en zonder veel sociale prikkels. Vaak is het iemand die op zichzelf is. De bewoner krijgt professionele begeleiding van De Binnenvest. De Binnenvest biedt Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio Holland Rijnland. De begeleiding richt zich op het bieden van regelmaat en rust om zo zelfstandig mogelijk leven en het aangaan van verbinding met de wijk In de praktijk zijn hier goede ervaringen mee en de bewoners van Scheve Huisjes zijn er erg blij mee.

Samen  

Op 19 maart hebben we de locatiekeuze en het vervolgproces persoonlijk met de directe omwonenden besproken. Hierin zijn vragen en zorgen naar boven gekomen over bijvoorbeeld de locatiekeuze, de doelgroep en de begeleiding van de toekomstige bewoner. Bewoners is het aanbod gedaan om persoonlijk in gesprek te gaan, zodat op alle vragen en opmerkingen in kan worden gegaan. Vervolgens bieden wij aan om samen bekijken hoe we het Scheve Huisje het beste kunnen inpassen op de locatie, denken we na over het groen en over het uiterlijk van het huisje.

Het plan dat we samen met de directe buren willen maken, presenteren we vervolgens aan alle inwoners van Nieuwe Wetering. De inwoners van Nieuwe Wetering hebben hierover een brief ontvangen.

Meer informatie

Er is een speciale website over het project. Op dit moment vinden belangstellenden er onder andere informatie over het project en en een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden en binnenkort de presentatie van 19 maart aan de directe buren. Via het emailadres op die website kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt. Nieuwe informatie wordt ook op deze website geplaatst. Zo houden we alle belangstellenden goed op de hoogte en is er een vaste plek waar men terecht kan met vragen en ideeën.

 

Locatie van de Scheve huisjes Aanzicht vanaf buurt richting aanrijroute
Voorbeeld van een andere gemeente Aanzicht vanaf weg Zoeterwoude 2
Schetsontwerp van een Scheef huisje Huisje ecohome for you Oegstgeest
Luchtfoto van de locatie Nieuwe Wetering Luchtfoto