Tarieven van leges aangepast voor conceptverzoek

De tarieven van leges voor een conceptverzoek bij de gemeente in het kader van de Omgevingswet worden aangepast. De Omgevingswet is inmiddels een paar maanden van kracht en er zijn al meer dan tien conceptverzoeken ingediend. In de praktijk blijkt dat de huidige systematiek onnodig en onbedoeld voor verwarring zorgt, zowel richting initiatiefnemers als voor de behandelaars van de conceptverzoeken.

Daarom gaat de gemeente nu werken met de volgende vaste bedragen voor de verschillende vormen van vooroverleg:

Tabel met tarieven van de leges. Informatieverzoek is gratis. Vooroverleg met enkelvoudig advies kost 150 euro. Conceptverzoek met intaketafel kost 750 euro. Conceptverzoek met Omgevingstafel kost 1.000 euro. Per advies externe partij kost 125 euro met een maximum van 1.000 euro. Onderaan de tabel staat dat bovenstaande kosten worden verrekend met de uiteindelijke aanvraag.

De gemeenteraad heeft op 22 april ingestemd met dit voorstel.

Conceptverzoek
Een conceptverzoek, tot voor kort bekend als een principeverzoek, is een verzoek dat wordt ingediend in de voorfase van een project onder de Omgevingswet. Dit verzoek kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het verkrijgen van advies of informatie over de haalbaarheid of uitvoerbaarheid van een bepaald plan of project, voordat een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan wordt ingediend. Het doel van een conceptverzoek is om feedback te verzamelen en eventuele knelpunten of vereisten vroeg in het proces te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan stedenbouwkundige randvoorwaarden, parkeernormen of andere relevante zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie zie de webpagina over het conceptverzoek.