BOA's en Wijkagenten

Meld overlast bij de gemeente of politie, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Heeft u overlast van luidruchtigheid, fout geparkeerde auto´s en dergelijke? Meld het bij de gemeente of politie, zodat zij actie kunnen ondernemen.

BOA's

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) van de gemeente houdt zich bezig met toezicht en handhaving in uw woonomgeving. De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

Politie

Een wijkagent is een ervaren politieagent die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Belangrijk is ‘het kennen en gekend worden’. De gemeente Kaag en Braassem heeft drie wijkagenten. Wilt u weten wie uw wijkagent is? Ga dan naar de website www.politie.nl en vul uw postcode in. Hier vindt u ook een contactformulier.

Melden

Wilt u melding maken over verstoring van de openbare orde, geluidsoverlast door particulieren, vernieling van persoonlijke eigendommen? Of vermoedt u ondermijnende criminaliteit zoals bijvoorbeeld drugsverkoop, wietverbouwing, afvaldumping, afpersingspraktijken? 

Uw woningbouwcorporatie

Bewoont u een huurwoning en heeft u bijvoorbeeld last van buren, waar u samen niet uitkomt? Neem dan contact op met de organisatie van wie u uw woning huurt:

  • Stichting MeerWonen, tel. 071 331 50 00
  • Woondiensten Aarwoude, tel. 0172 50 35 55.

Aangifte doen

De politie kan alleen met een aangifte een onderzoek starten. Ook heeft u in sommige gevallen een aangifte nodig om schade vergoed te krijgen bij uw verzekering. U kunt op verschillende manieren aangifte doen: via internet, telefonisch of u kunt een afspraak maken op het politiebureau. Voor het doen van aangifte kunt u terecht op het politiebureau in Ter Aar. Van bepaalde feiten, bijvoorbeeld vernieling, diefstal of internetfraude, kunt u via internet aangifte doen via www.politie.nl.

Mededeling van beschikking (bekeuring of boete) 

Krijgt u een beschikking bijvoorbeeld vanwege fout parkeren, afvaldumping of hondenoverlast, dan krijgt u de boete via het Centraal Justitieel Incassobureau (www.cjib.nl):

  • Bekeuring op kenteken: Met uw auto is een overtreding begaan. Daarom krijgt u als kentekenhouder een boete. U krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau een brief.
  • Bekeuring op persoon: U heeft een overtreding begaan. Daarom krijgt u een boete. U krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau een brief.

Bezwaar

Als u een boete hebt ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan hebt u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen. Dit kunt u doen via het Centraal Justitieel Incassobureau (www.cjib.nl). In de brief staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete. De te betalen boete komt ten goede aan de rijkskas.