Kind erkennen voor de geboorte

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. En uw kind heeft na uw overlijden recht op een wettelijk erfdeel. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig.

Let op: u kunt ook een kind erkennen bij of na de geboorteaangifte.

Voorwaarden

 • de man of duomoeder is 16 jaar of ouder
 • er zijn niet al 2 ouders
 • de man of duomoeder is geen familie van de biologische moeder
 • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.

Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Bijzonderheden

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op: als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag apart aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daar heeft u nog ouderlijk gezag voor nodig. Pas met ouderlijk gezag mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag vanaf dan ook het vermogen van uw kind beheren.
Vraag ouderlijk gezag aan nadat u het kind erkend heeft. Ouderlijk gezag vraagt u aan via de website van de Rechtspraak.
Let op: ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Achternaam vastleggen tijdens de erkenning

Uw kind krijgt automatisch de volgende achternaam:

 • van de vader of duomoeder als u getrouwd of geregistreerd partners bent
 • van de moeder als u een andere relatie heeft.

Wilt u dat uw kind niet automatisch die achternaam krijgt? Doe dan meteen ook de naamskeuze en leg vast welke achternaam uw kind moet krijgen.  Als ouders kiezen voor de achternaam van de man of de duomoeder dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Dit kan alleen bij uw eerste kind, voor uw eventueel volgende kinderen ligt het dan meteen vast.

Aanvraag

Maak online een afspraak

Meenemen

Gaat de biologische moeder mee naar de gemeente? Neem dan mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.

Gaat de biologische moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan onderstaande mee. Dit kan alleen als het een tweede of volgend kind is van dezelfde ouders.

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de biologische moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • let op: als ouders kiezen voor de achternaam van de man of de duomoeder dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis.

Woont u of de biologische moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent mee.