Ruimtelijke initiatieven onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 was het dan eindelijk zover: nadat de invoering verschillende keren was uitgesteld, trad de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Processen van ruimtelijke initiatieven gaan net even wat anders en daarom willen we graag een en ander verduidelijken. Wanneer heeft u welke procedure nodig en waar moet u dan zijn?

In de basis geldt: het is makkelijker om ‘op te plussen’ dan om ‘af te schalen’. Dus als u twijfelt, vraag dan niet te snel een officiële vergunning aan, maar informeer eerst welke weg u het beste kunt bewandelen.

Informatieverzoek

Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld naar aanleiding van een vergunningencheck via het Omgevingsloket? Of bent u benieuwd wat er op een bepaalde locatie wel of niet mag en komt u er niet helemaal uit? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen via het algemene contactformulier.

Conceptverzoek

Dit is het vroegere principeverzoek. Deze procedure wordt gebruikt voor de wat grotere initiatieven, zoals het toevoegen van één of meerdere woningen of het wijzigen van een functie/bestemming. Denk dan bijvoorbeeld aan een wijziging van de functie bedrijf naar wonen. Heeft u zelf zo’n initiatief? Dan kunt u een conceptverzoek indienen via deze webpagina

Een conceptverzoek wordt beoordeeld aan de Intaketafel, nog zo’n nieuw begrip dat geïntroduceerd is met de komst van de Omgevingswet. Aan de Intaketafel wordt uw plan beoordeeld door de specialisten van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, wonen, verkeer, milieu en groen. Daaruit rolt een bepaald advies en op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw conceptverzoek. Mocht het een heel omvangrijk/ingrijpend plan zijn, bijvoorbeeld het realiseren van een hele woonwijk, dan kan het zijn dat na de Intaketafel er nog een Omgevingstafel plaatsvindt. Hierbij sluiten nog meer partijen aan om iets van het plan te vinden.

Heeft u enkel plannen voor een relatief kleine verbouwing zoals plaatsen van een dakkapel, het realiseren van een aanbouw of bouwen van een schuur? Dien dan een informatieverzoek in via het contactformulier en geen conceptverzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als uit het vooroverleg met de gemeente duidelijk is geworden dat de eerstvolgende stap in het proces een aanvraag omgevingsvergunning is, dan kunt u die aanvraag doen via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om de aanvraag eventueel eerst als concept in te dienen zodat wij een eerste check op de volledigheid van uw aanvraag kunnen doen. Doe dit alleen als u nog geen vooroverleg heeft gevoerd met de gemeente over uw vergunningaanvraag. Op een later moment kunt u de aanvraag dan formeel indienen, door uw conceptaanvraag om te zetten naar ‘definitief’. Mocht u in het voorstadium al wel contact hebben gehad met de gemeente en was het resultaat daarvan dat u een aanvraag omgevingsvergunning kon indienen? Dien de aanvraag dan gelijk ‘definitief’ in en niet eerst als concept.

Om een beeld te krijgen van de kosten die gemoeid zijn met de verschillende vormen van vooroverleg vindt u onderstaand een uitsnede uit onze legesverordening:

Tabel met tarieven van de leges. Informatieverzoek is gratis. Vooroverleg met enkelvoudig advies kost 150 euro. Conceptverzoek met intaketafel kost 750 euro. Conceptverzoek met Omgevingstafel kost 1.000 euro. Per advies externe partij kost 125 euro met een maximum van 1.000 euro. Onderaan de tabel staat dat bovenstaande kosten worden verrekend met de uiteindelijke aanvraag.

Voor een aanvraag omgevingsvergunning gelden uiteraard andere bedragen. We hopen u zo wat meer inzicht en duidelijkheid gegeven te hebben over de verschillende vormen van vooroverleg en ruimtelijke procedures. Mocht u toch nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via omgevingsloket@kaagenbraassem.nl.