Zorgmeldpunten

Informatie over Huisverbod, Meldpunten, Veilig Thuis, Wijkpunten en Kernteam Kaag en Braassem.

 • Huisverbod bij huiselijk geweld aanvragen

  De burgemeester kan een huisverbod geven aan iemand die huiselijk geweld pleegt. Deze persoon mag dan 10 dagen lang niet in de woning komen. Ook mag hij of zij geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod duurt maximaal 28 dagen.

 • Kernteam Kaag en Braassem

  Als u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kan het Kernteam Kaag en Braassem u verder helpen.

 • Meldpunt discriminatie

  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Meld het bij Stichting iDb.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Hulp en advies voor huishoudens waar anderen zich ernstig zorgen over maken.

 • Veilig Thuis

  De gemeente pakt kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aan. Maakt u zich zorgen over een kind of oudere boven de 65 jaar? Of kent u een huishouden waar geweld plaatsvindt? Meld het dan bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt van de gemeente.

 • Wijkpunten

  Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn dan kunt binnenlopen bij verschillende wijkpunten in onze gemeente. U kunt hier terecht zonder afspraak.