Meldpunt discriminatie

U kunt een klacht indienen of een melding doen van discriminatie bij Stichting iDb.

In artikel 1 van de grondwet is vastgelegd dat iedereen die zich in Nederland bevindt, gelijk wordt behandeld. Toch worden mensen nog regelmatig anders behandeld op gronden die er niet toe doen. Bijvoorbeeld uitgescholden worden door buren vanwege een andere afkomst of huidskleur. Of niet serieus genomen worden vanwege een handicap. Of getreiterd worden op het werk vanwege homoseksualiteit.

Melding doen

Wordt u gediscrimineerd? Meld dit dan bij Stichting inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb). Ga naar stichtingidb.nl of bel gratis naar 0800 321 86 86.

Meer informatie

Meer informatie over discriminatie kunt u lezen op de landelijke website discriminatie.nl. Hier kunt u ook terecht voor advies en vragen.