Veilig Thuis

De gemeente moet kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aanpakken. Maakt u zich zorgen over een kind of een oudere boven de 65 jaar? Of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Dan meldt u dit bij VeiligThuis.nl.

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp zoekt of zich zorgen maakt over anderen. Veilig Thuis heeft de volgende taken:

  • meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • onderzoek of er sprake is van kindermishandelg, ouderenmishandeling of huiselijk geweld
  • hulpverlening inschakelen als dat nodig is
  • politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
  • de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is.

Aanvraag

Zoekt u hulp of maakt u zich zorgen over anderen? Ga dan naar Veilig Thuis Hollands Midden in Leiden, dat is de dichtstbijzijnde locatie:

Veilig Thuis Hollands-Midden
Schuttersveld 32
2316 ZD Leiden

De Inlooptijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefonisch bereikbaar via 0800 – 2000 (gratis, 24 uur per dag) en via e-mail veiligthuis@rdoghm.nl. Bij spoedgevallen kunt u ook altijd 112 bellen.
Kijk voor meer informatie op www.veiligthuishollandsmidden.nl.

Zie ook