Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraadraad sociaal domein Kaag en Braassem adviseert de gemeente op het gebied van het maatschappelijke leven.

Het uitgangspunt is dat alle inwoners aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer en sport. De Adviesraad sociaal domein Kaag en Braassem wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke inwoner in Kaag en Braassem mee kan doen.

Vergaderingen

De Adviesraad sociaal domein Kaag en Braassem vergadert regelmatig. Deze vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis. Kijk voor de agenda en meer informatie op de website www.adviesraadkaagenbraassem.nl.