Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning met subsidie of duurzaamheidslening.

Energiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Welke maatregelen getroffen kunnen worden en hoe, is voor veel mensen onbekend. Daarom is het belangrijk gebruik te maken van het Duurzaam Bouwloket. U kunt via de website, per e-mail of telefonisch bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden. Ook staat het Duurzaam Bouwloket regelmatig op markten en zijn ze aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Op www.Duurzaambouwloket.nl vindt u informatie, stappenplannen en subsidie mogelijkheden. U kunt ook mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of bellen met 072 743 39 56.

Duurzaamheidslening

U kunt momenteel geen duurzaamheidslening aanvragen. De gemeente heeft het totale budget voor duurzaamheidsleningen inmiddels besteed. 

Subsidiecheck

Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe dan de gratis subsidiechek via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Deze check is er voor inwoners en ondernemers. Geef aan welke maatregelen u wilt toepassen. Zo ontdekt u of er landelijke, regionale of lokale subsidieregelingen zijn. De adviseurs zoeken het voor u uit. Het Duurzaam Bouwloket geeft ook informatie over verschillende energiebesparende maatregelen.

Zon-op-Dak-scan voor agrarische ondernemingen

LTO Noord heeft samen met gemeente Kaag en Braassem, Liander, Rabobank en Provincie Zuid-Holland een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De Zon-op-Dak-scan geeft de agrariër een uniek inzicht in de technische en financiële mogelijkheden met betrekking tot de eigen daken. Hierbij kunt u denken aan hoeveel panelen er op zouden kunnen liggen, eventuele asbestsanering, de aansluiting op het net en of er eventuele netverzwaring nodig is, de terugverdientijden van de gehele installatie, eventuele subsidiemogelijkheden, tips over het verzekeren etc. Voor meer informatie en het aanmelden voor een scan, ga naar de website van LTO Noord.

Tips

Als u duurzame maatregelen neemt, spaart u het milieu en uw portemonnee. Ook maakt u uw woning comfortabeler en energiezuiniger. U kunt bijvoorbeeld:

  • overschakelen op groene energie
  • een zonneboiler voor warm water aanschaffen
  • zonnepanelen (PV-panelen) op uw dak plaatsen zodat u voortaan zonne-energie gebruikt
  • uw huis goed isoleren
  • Wilt u weten wat u zelf nog in huis kunt (laten) verbeteren? Vul dan de vragenlijst in op www.Verbeterjehuis.nl  
  • Op MilieuCentraal.nl vindt u informatie over isoleren en besparen. MilieuCentraal adviseert ook over keurmerken, onderhoudstips en kwaliteit van materialen, handig als u zelf aan de slag gaat in huis.