Belastingen

Kaag en Braassem heeft een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen. Eigenaren en huurders van een woning of bedrijf krijgen hiervoor elk jaar in februari of maart een aanslag. De gemeente Alphen aan den Rijn voert de belastingtaken uit voor gemeente Kaag en Braassem.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing voor het inzamelen van uw afval.

 • Belastingen betalen

  Uw aanslag gemeentebelastingen betalen in termijnen, per bank, of als u niet betaalt.

 • Belastingtarieven

  Belastingtarieven voor het jaar 2021

 • Bezwaar maken tegen aanslagbiljet of WOZ-waarde

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of gemeentebelastingen, kunt u kosteloos bezwaar maken.

 • Contactformulier gemeentelijke belastingen

  Met dit formulier kunt u een vraag stellen over gemeentebelastingen.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning, stacaravan, chalet of woonboot voor eigen gebruik beschikbaar houdt in de gemeente Kaag en Braassem, terwijl u in een andere gemeente woont.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Kaag en Braassem heft geen hondenbelasting.

 • Huurinlichtingen

  De gemeente is verplicht om (ver)huurgegevens van panden te verzamelen en analyseren. Zo houden we inzicht in de marktontwikkelingen van onroerend goed. Deze gegevens worden gebruikt voor een juiste vaststelling van de WOZ-waarde.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing

  Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie.

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

  Tarieven en informatie over onroerendezaakbelasting.

 • Precariobelasting

  Netbeheerders betalen precariobelasting als zij buizen, kabels, draden of leidingen op, onder of boven gemeentegrond hebben.

 • Rioolheffing

  Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • Roerende zaakbelasting (RZB)

  Eigenaren en gebruikers van verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan betalen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting.

 • Taxatieverslag WOZ

  U kunt uw taxatieverslag WOZ online bekijken.

 • Vragen over uw WOZ-waarde?

  Neem bij vragen contact op met de taxateurs van de gemeente. Wij helpen u gratis.

 • WOZ-waarde

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Dit wordt opgenomen in een taxatieverslag. De WOZ-waarde van uw woning kunt u bekijken en vergelijken met andere woningen.