Belastingtarieven

Tarieven voor het jaar 2020

 • Extra container restafval € 121,75
 • Vast tarief eenpersoonshuishouden: € 186,00
 • Vast tarief meerpersoonshuishouden: € 223,00
 • Per vuilniszak restafval (60 liter) in verzamelcontainer € 1,50
 • Per keer dat u de minicontainer (140 liter) restafval laat legen € 4,50
 • Per keer dat u de container (240 liter) restafval laat legen € 8,00
 • Tarief inzameling grofvuil door Cyclus (max. 2 m3) € 49,75
 • Tarief brengen grofvuil naar afvalbrengstation: € 14,- (per 1 m3); zie ook voorwaarden voor gratis afval.

Onroerende zaakbelastingen

 • OZB eigenaar woning 0,1078 %
 • OZB gebruiker niet-woning 0,14840 %
 • OZB eigenaar niet-woning 0,16080 %

Roerende zaakbelasting

 • RZB eigenaar woning 0,1078 %
 • RZB gebruiker niet-woning 0,1484 %
 • RZB eigenaar niet-woning 0,1608 %

Rioolheffing

 • afvoer hemelwater op rioolstelsel € 28,10
 • (gemeenschappelijke) watermeter <= 3,5 m3/h  € 277,30
 • watermeter > 3,5 m3/h € 2.495,40

Forensenbelasting

 • < € 50.000: € 351,30
 • > € 50.000 < € 100.000: € 617,90
 • > € 100.000: € 704,70

Precariobelasting

 • innemen van een ligplaats, per m2 per jaar € 5,80
 • innemen van grond, per m2 per jaar € 6,70

Leidingen, kabels

 • per strekkende meter € 4,27

Meer informatie

De verordeningen (inclusief tarieven) van de heffingen vindt u op www.overheid.nl.

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?