Kadastrale informatie

U kunt het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

Het Kadaster heeft ook topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en over ondergrondse kabels en leidingen.

Aanvragen

Gemeente Kaag en Braassem heeft geen kadastrale balie. U vraagt kadastrale informatie aan bij het Kadaster.