Gebruik van openbare ruimte

Als u tijdelijk gebruik wilt maken van de openbare ruimte zoals het gebruik van een parkeerplaats, grasveld of het voetpad, voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwcontainer, steiger of bouwkeet, meldt u dit bij de gemeente.

Melden of aanvragen

Toestemming voor het gebruiken van openbare ruimte kan geregeld zijn binnen uw omgevingsvergunning. Wanneer dit het geval is, heeft de gemeente al een concreet beeld van de termijn dat u gebruikmaakt van de gemeentegrond en hoeveel oppervlakte er gebruikt gaat worden. U hoeft het gebruik in dit geval niet te melden.

In alle andere gevallen meldt u waar u gebruik wilt maken van de gemeentegrond en hoelang u dit van plan bent. U meldt uw aanvraag uiterlijk twee weken voorafgaand het moment dat u gebruikt wilt maken van de openbare ruimte Uw melding wordt vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen.

Het helpt ons in de beoordeling wanneer u zo concreet mogelijk kunt aangeven waar u het object precies wilt plaatsen, dit kan onder andere door het gebruik van Google Maps of een eigen foto. Een aanvraag doen kan via onderstaande button.

Aanvraagformulier gebruik gemeentegrond via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of e-Herkenning.

Uw melding voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  1. Het door u geplaatste object/de afzetting mag het zicht van omwonenden niet dusdanig belemmeren;
  2. Het door u geplaatste object moet veilig zijn gestationeerd waardoor een verplaatsing, zoals bijvoorbeeld wegwaaien, onmogelijk is;
  3. De tijdelijke situatie mag niet voor hinderlijke verkeerssituaties zorgen;
  4. Omwonenden dienen tijdig te worden geïnformeerd over de plaatsing van uw object/afzetting;
  5. Het is niet de verwachting dat er schade aan de openbare ruimte (bijvoorbeeld aan het voetpad, bomen, gras, openbare verlichting) zal ontstaan.

U krijgt uiterlijk binnen twee weken na uw aanvraag bericht of u toestemming krijgt om gebruik te mogen maken van de gemeentegrond, conform uw melding.

Kosten

Voor het tijdelijk gebruikmaken van openbaar gemeentegrond rekenen wij geen kosten. Voor het permanent gebruikmaken van openbaar gemeentegrond rekenen wij wel kosten, op basis van de precarioverordening. Hiervoor ontvangt u een automatische aanslag. De precarioverordening vindt u op www.overheid.nl

Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier. Bel op werkdagen naar telefoonnummer 071 332 72 72.

Afsluiting openbare weg

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeerstmaatregel op de pagina over het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel.